• https://www.facebook.com/gizmovet/?ref=pages_you_manage
  • https://www.instagram.com/?hl=tr

Antidepresan Kullanımı

Antidepresanlar???

Günümüzde kullanımı hızla artan antidepresanlar veteriner tıpta genellikle depresyon tedavisinde değil davranış problemlerinin düzeltilmesinde kullanılır.

Hayvanların psikolojisini bozan en önemli faktör sahipleridir. Hayvanları bazı davranışları öğrenmeye zorlamak, kendi içgüdüsel dürtüleri ile çatışma yaşamalarına ve bunalıma girmelerine yol açmaktadır.  Ayrılık kaygısı, şiddetli gürültüler sosyalizasyonda azalmaya, sürekli bağırma, mobilya ve duvarları kemirme, evin çeşitli yerlerine idrar yapma, diğer hayvanlara, insanlara ve hatta kendi sahiplerine bile saldırgan davranmalarına sebep olabilmektedir.

Tabii bu arada hayvanlarda yanlış bulduğumuz birçok davranış onların doğası gereğidir. İnsanlaştırma çabası içinde olan bizler bu davranışları yanlış değerlendirmekteyiz. Bu nedenle hemen ilaç kullanımına başlamamalı, işin uzmanı ile görüşmeli, fiziksel muayene, kan ve biyokimyasal değerleri incelenmelidir. Normal değil dediğimiz davranışın doğası gereği ya da bir hastalığa bağlı olup olmadığı araştırılmalıdır.

Yolculuklarda veteriner hekim kontrolünde verilen ilaçları diğer zamanlarda onları sakinleştirme amacıyla kullanmamalıyız. Son zamanlarda birçok ilaç bitkisel nasılsa, zarar vermez mantığı ile kontrolsüzce kullanılmaktadır. Bitkisel ya da kimyasal olan bu ilaçlar vücutta aynı reseptörlere bağlanmakta ve vücudun salgı ve hormon dengesini değiştirmektedir. Örneğin birkaç gün diazepam kullanımının bazı kedilerde akut karaciğer yetmezliğine ve hatta ölüme yol açtığı tespit edilmiştir. Peki güvenli gördüğünüz passifloranın da diazepamla aynı etki mekanizmasına sahip olduğunu biliyor musunuz?

Özellikle kedilerde bazı enzimlerin olmayışı, bir defalık ilaç alımlarında bile karaciğer nekrozuna yol açabilmektedir. Bazı antidepresanlar ise sanılanın aksine birçok kedide aşırı harekete, yüksek sesle miyavlamalara ve hırçınlığa sebep olmaktadır.

Antidepresanların çoğunun etkisi kendini zamanla göstermektedir ve genellikle aylar ya da yıllar boyunca alınmaya devam edilmesi gerekmektedir. Uzun süreli ilaç kullanımının en önemli yan etkileri kalp-damar bozuklukları, kaslarda titremeler, koordinasyon bozukluğu, mide-bağırsak sistemi ile ilgili problemler özellikle kronik ishaller olarak karşımıza çıkmaktadır. Uzun süreli kullanımlar sonrası ilacın bırakılması yoksunluk belirtileri dediğimiz şiddetli endişe hali, huzursuzluk, uykusuzluk, titreme, baş ağrısı, idrar kaçırma, kabızlık gibi sorunlara yol açmaktadır.

Bu nedenlerledir ki davranış bozukluğu tespit edilen hayvanlarda bile sadece VETERİNER HEKİM REÇETESİ İLE İLAÇ KULLANILMALIDIR. Hekiminizin istediği periyotlarda gerekli muayene ve tahlilleri yapılmalıdır.

Günümüzde insanlarda bile antidepresanların yararları konusunda bilim adamları anlaşmazlığa düşmüşken, bazen çok faydalı sonuçlar elde edilen bu ilaçların dostumuzda geri dönüşümü olmayan sorunlara yol açabileceği unutulmamalıdır.